Mác Dệt

Ngày đăng: [ 2019-06-25 08:54:54 ]

  • Mác dệt là loại mác có nền vải và chi tiết được dệt từ chỉ (sợi) bằng máy. Nên phân biệt mác dệt và mác thêu (mác thêu loại thủ công thường dày, đường nét và chỉ thô, không có biên mác, ít được sử dụng trong các sản phẩm may mặc chuyên nghiệp, chỉ mang tính tạm thời)
  • Mác dệt bền màu, không phai và có màu sắc đa dạng rực rỡ.
  • Mác dệt là loại mác có nền vải và chi tiết được dệt từ chỉ (sợi) bằng máy. Nên phân biệt mác dệt và mác thêu (mác thêu loại thủ công thường dày, đường nét và chỉ thô, không có biên mác, ít được sử dụng trong các sản phẩm may mặc chuyên nghiệp, chỉ mang tính tạm thời)
  • Mác dệt bền màu, không phai và có màu sắc đa dạng rực rỡ.